Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na www.eko-bobo.hr web odredištu koje se sastoji od web stranica www.eko-bobo.hr kojima upravlja BoBo, trgovina, usluge i ugostiteljstvo, i koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka BOBO, trgovina, usluge i ugostiteljstvo.

BOBO, trgovina, usluge i ugostiteljstvo, u pružanju usluga na web odredištu  pridržava se svih važećih zakonskih propisa s ciljem zaštite  privatnosti Korisnika.

Korisnike se upućuje da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije BOBO, trgovina, usluge i ugostiteljstvo, prikuplja i kako ih koristi. Ujedno, Korisnike se upućuje da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom ovog web odredišta, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da je suglasan sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe web odredišta.

Korištenjem web odredišta – www.eko-bobo.hr korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka. BOBO; trgovina, usluge i ugostiteljstvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti i/ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih uvjeta Izjave o povjerljivosti podataka. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na ovom web odredištu.

U tom smislu vas savjetujemo da redovito čitate informacije sadržane u Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako biste ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja www.eko-bobo.hr web odredišta,  i nakon objave na internetu nove promijenjene Izjave o povjerljivosti podrazumijeva da Korisnik prihvaća izmjene.

Korištenje www.eko-bobo.hr web odredišta, ponuđeno vam je pod uvjetom da pristanete bez izmjena na uvjete i napomene koje se ovdje nalaze. Ukoliko s ovdje navedenim uvjetima u Izjavi o povjerljivosti podataka niste suglasni ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ovog web odredišta. Vaša upotreba www.eko-bobo.hr odredišta, znači kako ste prihvatili sve takve uvjete i napomene.

Osobe mlađe od 14 godina ne smiju koristiti BOBO, trgovina, usluge i ugostiteljstvo web odredište: www.eko-bobo.hr, a slijedom čega BOBO, trgovina , usluge i ugostiteljstvo ne prikuplja i/ili zadržava informacije bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovog web odredišta nije izveden na način da privuče bilo koju osobu mlađu od 14 godina.

Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu: bobo.trgovina@gmail.com.

BOBO, trgovina, ugostiteljstvo, i usluge prikuplja informacije koje identificiraju svakog određenog korisnika. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na www.eko-bobo.hr web odredištu, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija,  BOBO, trgoivna, usluge i ugostiteljstvo je ovlaštena od Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Uključivanje u aktivnosti i davanje osobnih podataka odluka je Korisnika. Ako Korisnik ne pruži obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

DENTUM EDUCA j.d.o.o.  nije ovlaštena dijeliti osobne podatke Korisnika s trećim osobama osim u slučajevima predviđenim važećim propisima odnosno u bilo kojem trenutku kako bi se zadovoljio bilo koji važeći propis, odredba, pravni postupak ili zahtjev državnih tijela.

Upozorava se korisnik da bude uvijek oprezan prilikom davanja bilo kakvih osobnih podataka o sebi ili svojoj obitelji prilikom korištenja bilo koje komunikacijske usluge.

BOBO, trgovina, usluge i ugostiteljstvo ne kontrolira niti odobrava sadržaj, poruke ili informacije u komunikacijskim uslugama (forume, chat, news grupe, osobne web stranice, kalendare i/ili bilo kakve druge sadržaje koje Korisniku omogućavaju komunikaciju s javnošću, grupom osoba ili pojedincima) te stoga odbija svaku odgovornost vezano uz komunikacijske usluge i/ili bilo kakve aktivnosti koje mogu proizaći iz sudjelovanja Korisnika u komunikacijskim uslugama. Moderatori i administratori nisu ovlašteni glasnogovornici www.eko-bobo.hr web odredišta te njihovi stavovi i gledišta ne moraju nužno odražavati one BOBO, trgovina, usluge i ugostiteljstvo.

Materijali postavljeni na komunikacijsku uslugu mogu biti predmetom ograničenja upotrebe, reprodukcije i/ili širenja. Korisnik je odgovoran za pridržavanje takvih ograničenja prilikom presnimavanja materijala.

BOBO, trgovina, usluge i ugostiteljstvo će osobne podatke koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i/ili promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja. BOBO, trgovina, usluge i ugostiteljstvo može podijeliti osobne podatke Korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

BOBO, trgovina usluge i ugostiteljstvo će omogućiti Korisniku mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži BOBO, trgovina usluge i ugostiteljstvo. Korisnik uvijek može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na bobo.trgovina@gmail.com, a u kojoj e-mail poruci Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu te koje informacije želi nadopuniti i/ili promijeniti.

BOBO, trgovina, usluge i ugostiteljstvo kao uvjet kupnje proizvoda traži dozvolu Korisnika za slanje administrativne i promocijske e-mail poruke. Ukoliko Korisnik ne želi primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na bobo.trgovina@gmail.com ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter  poruci.

BOBO, trgovina, usluge i ugostiteljstvo obvezu zaštite osobnih podataka shvaća ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi zaštitila osobne podatke korisnika. Međutim, ni jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti u cijelosti siguran. Kao posljedica toga, iako BOBO, trgovina, usluge i ugostiteljstvo provodi sve razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s ovog web odredišta te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.